Bilder fra Myren verksted og atelier

Bruk musen til å se deg om, eller klikk “VR” for å se VR/fullskjerm.

DYPTRYKKVERKSTEDET
Dyptrykk er fellesbetegnelse for koldnål, etsning og akvatint. Prinsipielt går det ut på å lage riper og fordypninger i en kobber- eller jernplate som opptar trykksverte som igjen kan trykkes over å papir i trykkpressene som vises på bildet. Fordypningene kan ripes inn i platen , eller de kan etses .

Her på verkstedet benyttes i hovedsak jernklorid som etsemiddel. Akvatint er en teknikk som kan benyttes til flater. Her etses platen i mellomrommet som oppstår mellom fastbrente harpikskorn. Jo lenger man etser jo mørkere blir trykkfargen.

LITOGRAFIVERKSTEDET
Litografi kalles også for stentrykk fordi man tegner med en fettholdig tusj på spesielle litosteiner. I dag finnes også mere moderne måter å gjøre dette på, men på Myren benytter vi den gamle metoden med en såkalt håndpresse der trykkpapiret opptar sverten direkte fra steinen. Prinsippet for litografi er at man benytter seg av at vann og fett frastøter hverandre. Derfor tegner man med en fettholdig tusj som ved hjelp av en svak etsing med salpetersyre gjør steinen mottakelig for sverte der tusjen har vært og- så lenge steinen holdes fuktig – ikke mottakelig for sverte der steinen er fuktig og der det ikke har vært tusj. Prosessen må etter at steinen er slipt gjentas for hver farge.

SILKETRYKKVERKSTEDET
Silketrykk er egentlig en sjablonteknikk der en duk dekkes til der trykksverte ikke skal nå papiret når trykksverte føres over duken. Vanligvis overføres tegningen til en film som deretter belyses over duken som er innsatt med lysømfintlig emulsjon. Duken herdes da av lyset med unntak av mørke partier som er beskyttet av filmen. Ved utvasking av duken åpner duken seg der hvor lyset ikke har kommet til med herdeprosessen.

TEGNEROM /DATAROM
Her gjøren tegnearbeidet og data-arbeid i forbindelse med utarbeidelse av folier til silketrykk. Her har vi også en hyggelig sofakrok hvor styremøter og allmøter avholdes

MALE- OG TEGNEATELIER
Dette rommet deles i prinsippet av fire som har vært sitt hjørne. Her jobbes det med malerier i tillegg til grafikken som resten av verkstedet er innredet til.

MITT HJØRNE
Her arbeider jeg med malerier på lerret samtidig som eksperimenterer med andre underlag som f.eks plexiglass. Litt akvarell benytter jeg meg også av – ofte som skisser til grafikk.

Leave a Reply


*